Podmínky

Zapůjčení naší dodávky je snadné! O pár slov dále si pečlivě přečtěte hlavní podmínky ke splnění, bez kterých za volant neusednete. 

Fyzická osoba:

  1. Platný řidičský průkaz B (minimální platnost dalších 6 měsíců)
  2. Platný občanský průkaz / Cestovní pas
  3. Vratná kauce 5000,- Kč (nad 7 dní 10 000,- Kč)
  4. Zákaz řízení vozidla pod vlivem alkoholu / psychotropních látek
  5. Minimální doba zapůjčení 4 hodiny

 

Živnostník (OSVČ):

  1. Platný řidičský průkaz B (minimální platnost dalších 6 měsíců)
  2. Živnostenský list
  3. Platný občanský průkaz / Cestovní pas
  4. Vratná kauce 5000,- Kč (nad 7 dní 10 000,- Kč)
  5. Zákaz řízení vozidla pod vlivem alkoholu / psychotropních látek
  6. Minimální doba zapůjčení 4 hodiny

 

Právnická osoba: 

  1. Platný řidičský průkaz B (minimální platnost dalších 6 měsíců)
  2. Výpis z Obchodního rejstříku
  3. Platný občanský průkaz / Cestovní pas
  4. Za nepřítomnosti jednatele společnosti, musí zplnomocněná osoba předložit ověřenou plnou moc
  5. Vratná kauce 5000,- Kč (nad 7 dní 10 000,- Kč)
  6. Zákaz řízení vozidla pod vlivem alkoholu / psychotropních látek
  7. Minimální doba zapůjčení 4 hodiny

 

Platební podmínky:

Vratná kauce se skládá v hotovosti při podpisu smlouvy. 

Platba za pronájem - Předem sjednaná cena je ihned na základě smluvních podmínek splatná v hotovosti při předání vozidla nájemci. Jakékoliv změny budou doúčtovány při předání vozidla zpět pronajímateli.  


Předání vozidla:

  1. Pronajímatel seznámí zákazníka s pravidly používání dodávky.
  2. Pronajímatel seznámí zákazníka s vozidlem a představí veškeré funkce a vymoženosti vozu.  
  3. Pronajímatel zapíše stav tachometru a technický stav vozidla do protokolu o zapůjčení vozidla. 
  4. Vozidla se zapůjčují vždy s plně natankovanou nádrží. 
  5. Pronajímatel předá potřebné doklady a klíče od vozidla.
  6. Podpis smlouvy a předání vratné kauce 5000,- Kč.  
  7. Platba - Předem sjednaná cena je ihned na základě smluvních podmínek splatná v hotovosti při předání vozidla nájemci. Jakékoliv změny budou doúčtovány při předání vozidla zpět pronajímateli.   

 

Vrácení vozidla:

  1. Vozidlo musí být vráceno vždy s natankovanou plnou nádrží. 
  2. Pronajímatel zkontroluje stav tachometru, technický stav vozidla a jeho vybavení. Údaje se zapíší do protokolu. 
  3. Po dokončené kontrole vozidla pronajímatel vrátí zákazníkovi kauci v plné výši. 
  4. Pronajímatel zapíše zákazníkovi body do věrnostního programu. 

 

REZERVOVAT AUTO